Verantwoording en ANBI

ANBI

For the English Version, click here.

“Stichting Beleaf” zet zichzelf 100% in voor haar missie en is daardoor erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)” door de Nederlandse Belastingdienst. Alle giften gaan naar de minderbedeelde kinderen, en kunnen worden afgetrokken van inkomsten- of vennootschapsbelastingen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Informatie Stichting Beleaf

Naam: Stichting Beleaf
Contact: beleaf_aquaponics@hotmail.com
Fiscaal Nummer: 859797648
Functie Bestuurders: Douwe Schoemaker (Voorzitter), Stijn Burmanje (Secretaris) and Nina van Savooijen (Penningmeester).

Doelstelling: Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken en hun omgeving, zulks op economisch, sociaal en educatief gebied en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Stichting Beleaf heeft geen directie noch personeel.